CROESO

Shaolin T

Mae Ysgol Cwng Fw & Qi Gong Hafan Shaolin Cymru yn gartref i un o ddim ond tri mynach Shaolin ordeiniedig yn y DU. Mae Shi Yong Jie (Pol Wong) yn Fynach Shaolin 33ain Cenhedlaeth..

Mae’r meysydd llafur Gwng Fw a Qi Gong yn seiliedig ar ddulliau hyfforddi dilys Teml Shaolin  Lluniwyd y maes llafur gan Fynach Shaolin Shi Xing Du a Disgybl Shaolin Shi Yong Jie..

A’i chartref yn Rhiwabon, Wrecsam,mae Hafan Shaolin Cymru yn cynnig hyfforddiant Gwng Fw a Qi Gong i oedolion a phlant.

Sefydlwyd Hafan Shaolin Cymru gyda’r bwriad o blannu gwreiddiau Shaolin Gwng Fw mewn tir newydd yng Ngogledd Cymru  Trwy ddilyn llawer o ddulliau hyfforddi traddodiadol Shaolin ynghyd ag athroniaethau a dynesiadau, a thrwy waith caled a dyfalbarhad, gobeithiwn y bydd y gwreiddiau yn ymsefydlu’n gadarn a pharhau i ffynnu..

Dechreuodd Pol Wong ei hyfforddiant mewn celf ymladd yn 10 oed a rhoddodd lawer o amser ac egni i ddysgu, datblygu, ac ymchwilio Gwng Fw.  Yn ystod y cyfnod hwn astudiodd o dan ystod eang o athrawon a meistri.

Ar ol rhai blynyddoedd o hyfforddiant yn arddull Deheuol Shaolin teimlodd fod gwreiddiau rhai elfennau ar goll.  O ganlyniad i hyn, aeth i Deml Shaolin lle,ers 1996,mae e wedi cael ei hyfforddi gan feistri o fri.  Yn y diwedd dysgodd “hen Gwng Fw” Teml Shaolin.  Yma death o hyd i’r hyn ‘roedd yn chwilio amdano – Shaolin Chuan.  article-2335781-1A238E4C000005DC-938_634x395

Tra’n sylweddoli ei fod ond wedi crafu’r wyneb hyd yn hyn, bydd y gwybodaeth sydd gan Pol, ynghyd a blynyddoedd o brofiad, a chymorth caredig athrawon mawr,yn helpu Gwng Fw i ymsefydlu a dwyn ffrwyth er lles pawb yn y dyfodol, a thrwy hyn cysylltu celf hynafol Tsieineaidd a diwylliant gorllewinol cyfoes.  Mae Pol yn gweld Shaolin Gwng Fw fel trysor gwerthfawr, ac ers sefydlu Hafan Shaolin Cymru, mae llawer o’i fyfyrwyr wedi rhannu ei frwdfrydedd a’i edmygedd i Gwng Fw.

Mae’n bolisi gan Hafan Shaolin Cymru i wahodd meistri o’r lefel uchaf ac arbenigwyr mewn amryw o feysydd celf ymladd er mwyn i fyfyrwyr gael cyfle i ddysgu oddiwrth yr athrawon gorau.

 

Leave a Reply