Hanes

Hanes Shaolin Cwng Fw

Dros 1,500 mlynedd yn ol daeth Da Mo (Bodidharma) o India i ddod a Bwdhaeth i Tsieina.  . Gwelodd fod mynachod teml Shaolin yn wan iawn mewn corff ac ysbryd, felly synfyfyriodd ar y broblem, gan wynebu wal am naw mlynedd.  Daeth y syniad o rai ymarferion iddo a datblygodd hyn yn Shaolin Gwng Fw.  Mae’r system hon wedi’i mwydo yn nhraddodiad a hanes teml Shaolin ac yn rhoi ini system aml-ochrog o gelf ymladd sydd a llawer o gymwysiadau a lefelau.

Mae Shaolin Gwng Fw yn cynnwys hunanamddiffyn, datblygiad corfforol, astudio meddygaeth Shaolin, a datblygiad meddyliol ac ysbrydol.   Nod y system hon yw nid yn unig cynhyrchu ymladdwyr, ond cymeriadau cyflawn a gorffenedig sydd yn abl i gyrraedd lefelau uchaf Shaolin Gwng Fw –ymwybyddiaeth Ch’an.  Dyma wireddu ysbrydol y gwir, neu fod yn un a’r bydysawd. Yn wir, anelir nodau gwreiddiol ymarfer Shaolin at y nod eithaf hwn.

 

Ers canrifoedd mae Teml Shaolin yn bair i gelf ymladd Tsieineaidd – mae llawer o ardulliau enwog yn wreiddiol o’r lle – gwelir dylanwad Shaolin ar Lau Gar, Hon Gar a llawer mwy.  I ddyfynu’r dywediad “Daw pob Gwng Fw o Shaolin “

Llun isod: Mynachod yn ymarfer ymladd (manylion o furlun yn Nheml Shaolin): 

 

monks-low-block

mouth-of-dragon