Newyddion

Meistr Cymraeg wedi ei anrhydeddu  gan Urdd Rhyngwladol

 

167878_182109758491857_175088159194017_368003_241150_nMae’r Artist ymladd Pol Wong o Ogledd Cymru wedu cael ei anrhydeddu gan Gyngor Celfyddydau Ymladd Byd ( WMAC ) , mae wedi ei dderbyn i Urdd Ryngwladol y Meistri mewn cyflwyniad ym Mhrifysgol Derby .

Mae’r wobr yn rhoi Pol Wong mewn i grŵp elitaedd o feistri crefft ymladd ledled y byd o bob math o grefft ymladd , gan gynnwys Kendo , Karate , Taekwondo , bocsio Thai Eskrima a Muay Thai. Mae Pol Wong wedi cael gyrfa ddisglair yn y celfyddydau ymladd a wedi dechrau hyfforddi ers bod yn naw mlwydd oed . Mae wedi ennill nifer o gystadlaethau a phencampwriaethau rhyngwladol mewn nifer o wledydd ac ar draws disgyblaethau , gan gynnwys Cwng Fw , bocsio cic ac arfau . Yn 2002 ymddeolodd Wong o gystadleuaeth fel pencampwr bocsio cic Cymraeg diguro WUMA a phencampwr pwysau canol Ewrop yn y dull rhydd ar ol cael ei ordeinio fel mynach Shaolin 33ain cenhedlaeth .

Ar y pryd dywedodd ” Nid yw crefft ymladd go iawn am y gystadleuaeth neu chwaraeon , ond am hunan ddatblygiad. Rwyf wedi mwynhau gyrfa llwyddiannus yn y gystadleuaeth ond i mi mae o am ddysgu a phrofi fy Cwng Fw pob amser . Rwy’n credu fy mod wedi profi i fi fy hun bod fy cwng fw yn gweithio yn y maes o frwydro yn awr, felly mae’n amser i symud ymlaen a chanolbwyntio ar ddatblygu fy nghelf mewn ffyrdd eraill ” .

Gwnaeth Wong ailymddangodiad byr yn 2005 pan enillodd y pencampwriaeth bocsio cic agored Ewropeaidd yn Prague , y mae’n dweud ei fod ond wedi mynd i ad-dalu’r ffafr at ffrind a chyn- hyfforddwr .

Dywedodd llywydd y cyngor y celfyddydau Ymladd Byd, Alan Foster “rydym yn ymwybodol o Pol yn 1999 pan enillodd bedair medal aur yng ngemau celfyddydau ymladd y Byd, camp a lwyddrodd i’w ailadrodd yn 2001, a phan enillodd deitl bocsio cic Ewropeaidd yn yr Iseldiroedd yr un flwyddyn . Roeddem yn teimlo fod ei ymroddiad a’i hanes hir o gyflawniad mewn celf ymladd yn haeddu cydnabyddiaeth ar y lefel uchaf . Rydym hefyd wedi cysylltu a Pol i sefydlu Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol Cymru ar gyfer ein cyngor. ”

Mae Pol Wong, sydd wedi hyfforddi yn y Teml Shaolin enwog, yn ymroddedig i agor canolfan gelfyddydau ymladd rhyngwladol a chanolfan ddiwylliannol yn Llangollen,sy’n cael ei gefnogi gan y deml Tseiniaidd. Dywedodd ” Rwy’n falch iawn o gael gwahoddiad i ddod â Chymru i mewn i’r WMAC er mwyn gwella arfer a rheoleiddio celfyddydau ymladd ar draws Gymru”.